22/11/2016
88

MÁY THÙA KHUY THẲNG ĐIỆN TỬ 540-100-01

MÁY-THÙA-KHUY-THẲNG-ĐIỆN-TỬ-540-100-01
22/11/2016
97

MÁY ỦI VESTON

MÁY-ỦI-VESTON
22/11/2016
101

MÁY VẮT SỔ TỰ ĐỘNG 1KIM 3 CHỈ 1220-5 – 1222-5 – 1225-5

MÁY-VẮT-SỔ-TỰ-ĐỘNG-1KIM-3-CHỈ-1220-5-1222-5-1225-5
22/11/2016
50 (1)

MÁY ĐÓNG TÚI QUẦN JEAN TỰ ĐỘNG 906-01

MÁY-ĐÓNG-TÚI-QUẦN-JEAN-TỰ-ĐỘNG-906-01