22/11/2016
58

MÁY ÉP NHỰA ĐƯỜNG MAY HTM-6678 + 4777LDi

MÁY-ÉP-NHỰA-ĐƯỜNG-MAY-HTM-6678-4777LDi
22/11/2016
62

MÁY KIỂM VẢI CHO HÀNG DÀY SL-780R & MÁY KIỂM VẢI CANH BIÊN TỰ ĐỘNG SL-1800SR

MÁY-KIỂM-VẢI-CHO-HÀNG-DÀY-SL-780R-MÁY-KIỂM-VẢI-CANH-BIÊN-TỰ-ĐỘNG-SL-1800SR
22/11/2016
84

MÁY MỔ TÚI THẲNG + TÚI XÉO TỰ ĐỘNG APW-895 896

MÁY-MỔ-TÚI-THẲNG-TÚI-XÉO-TỰ-ĐỘNG-APW-895-896
22/11/2016
88

MÁY THÙA KHUY THẲNG ĐIỆN TỬ 540-100-01

MÁY-THÙA-KHUY-THẲNG-ĐIỆN-TỬ-540-100-01