22/11/2016
27

MÁY CẮT VÒNG ESMAN

MÁY-CẮT-VÒNG-ESMAN
22/11/2016
28

MÁY CẮT VÒNG Km

MÁY-CẮT-VÒNG-Km
22/11/2016
51

MÁY ĐÓNG TÚI QUẦN JEANS TỰ ĐỘNG AP-876

MÁY-ĐÓNG-TÚI-QUẦN-JEANS-TỰ-ĐỘNG-AP-876
22/11/2016
57

MÁY ÉP NHƯA ĐƯỜNG MAY HTM-3788 LDi – HTM-3777 LDi

MÁY-ÉP-NHƯA-ĐƯỜNG-MAY-HTM-3788-LDi-HTM-3777-LDi