22/11/2016
6

HỆ THỐNG ÉP ĐỆM VAI TRÁI PHẢI UPP8DV3 & ỦI NÁCH & TAY KKO02

HỆ-THỐNG-ÉP-ĐỆM-VAI-TRÁI-PHẢI-UPP8DV3-ỦI-NÁCH-TAY-KKO02
22/11/2016
7

HỆ THỐNG NHẬP MẪU TỰ ĐỘNG

HỆ-THỐNG-NHẬP-MẪU-TỰ-ĐỘNG-
22/11/2016
9

HỆ THỐNG THỔI FORM ÁO MSURG & HỆ THỐNG ỦI CỔ ÁO CỔ TAY GYMPD

HỆ-THỐNG-ỦI-CỔ-ÁO-UPP9D3-ỦI-NẸP-CỔ-ÁO-BẰNG-HƠI-NÉN-MYYPKI
22/11/2016
9

HỆ THỐNG ỦI CỔ ÁO UPP9D3 & ỦI NẸP CỔ ÁO BẰNG HƠI NÉN MYYPKI

HỆ-THỐNG-ỦI-CỔ-ÁO-UPP9D3-ỦI-NẸP-CỔ-ÁO-BẰNG-HƠI-NÉN-MYYPKI