22/11/2016
81-1

Máy May Nối 04 Kim Đánh Bông Trên Dưới MF-3620 Series

Máy-May-Nối-04-Kim-Đánh-Bông-Trên-Dưới-MF-3620-Series
22/11/2016
1

Hashima Straight Linear Fusing Press HP-1200LS

16-Hashima-Straight-Linear-Fusing-Press-HP-1200LS
22/11/2016
2

Band Knife Cutters Machine Km – Máy Cắt Vòng

30-Band-Knife-Cutters-Machine-Km-Máy-Cắt-Vòng
22/11/2016
3

DDL-900A

DDL-900A