22/11/2016
6

Máy May 01 Kim Cam Đẩy CS-6104N & Máy May 01 Kim Cam Nhào CS-6102

Xem chi tiết / Detail
22/11/2016
121

Máy Bằng 02 Kim CS-8162 + Máy Viền 01 Kim CS-335BH

Máy-Bằng-02-Kim-CS-8162-Máy-Viền-01-Kim-CS-335BH
22/11/2016
1

Double Needle Machine – Máy May 02 Kim

Xem chi tiết / Detail