22/11/2016
9

MÁY THÊU TFMX-I & II C1500-1200-900-600

Xem chi tiết / Detail
22/11/2016
30

MÁY CUỐN MÓC XÍCH 02 KIM & 03 KIM DA-9270 -9280

MÁY-CUỐN-MÓC-XÍCH-02-KIM-03-KIM-DA-9270-9280
22/11/2016
40

MÁY ĐÍNH BỌ & ĐÍNH NÚT KE-430FX + KE-438FX

MÁY-ĐÍNH-BỌ-ĐÍNH-NÚT-KE-430FX-KE-438FX
22/11/2016
8

MÁY THÊU 01 ĐẦU 06 KIM PR650

Xem chi tiết / Detail