22/11/2016
44

MÁY ĐÍNH NÚT ĐIỆN TỬ 532-211

MÁY-ĐÍNH-NÚT-ĐIỆN-TỬ-532-211
22/11/2016
45

MÁY ĐÍNH NÚT ĐIỆN TỬ 841-100-01 & 841-500-01

MÁY-ĐÍNH-NÚT-ĐIỆN-TỬ-841-100-01-841-500-01
22/11/2016
50

MÁY ĐÓNG TÚI QUẦN JEAN TỰ ĐỘNG 906-01

MÁY-ĐÓNG-TÚI-QUẦN-JEAN-TỰ-ĐỘNG-906-01
22/11/2016
83

MÁY MỔ TÚI QUẦN 745-35S

MÁY-MỔ-TÚI-QUẦN-745-35S