22/11/2016
2

LG-158 MÁY MAY LỀU THÂN DÀI 1 KIM 2 KIM Ổ LỚN

Xem chi tiết / Detail
22/11/2016
85 (1)

MÁY MỔ TÚI THẲNG + XÉO CÓ NẮP – AO 745-35

MÁY-MỔ-TÚI-THẲNG-XÉO-CÓ-NẮP-AO-745-35 (1)
22/11/2016
86 (1)

MÁY THÙA KHUY ĐẦU TRÒN ĐIỆN TỬ 581

MÁY-THÙA-KHUY-ĐẦU-TRÒN-ĐIỆN-TỬ-581 (1)
22/11/2016
1

Double Needle Machine – Máy May 02 Kim

Xem chi tiết / Detail