22/11/2016
101

MÁY VẮT SỔ TỰ ĐỘNG 1KIM 3 CHỈ 1220-5 – 1222-5 – 1225-5

MÁY-VẮT-SỔ-TỰ-ĐỘNG-1KIM-3-CHỈ-1220-5-1222-5-1225-5
22/11/2016
3

LU-1520NA-7 MÁY MAY 01 KIM ĐẾ BẰNG, Ổ NGỬA, LỚN, CẮT CHỈ TỰ ĐỘNG

Xem chi tiết / Detail
22/11/2016
50 (1)

MÁY ĐÓNG TÚI QUẦN JEAN TỰ ĐỘNG 906-01

MÁY-ĐÓNG-TÚI-QUẦN-JEAN-TỰ-ĐỘNG-906-01
22/11/2016
83 (1)

MÁY MỔ TÚI QUẦN 745-35S

MÁY-MỔ-TÚI-QUẦN-745-35S