22/11/2016
51

MÁY ĐÓNG TÚI QUẦN JEANS TỰ ĐỘNG AP-876

MÁY-ĐÓNG-TÚI-QUẦN-JEANS-TỰ-ĐỘNG-AP-876
22/11/2016
57

MÁY ÉP NHƯA ĐƯỜNG MAY HTM-3788 LDi – HTM-3777 LDi

MÁY-ÉP-NHƯA-ĐƯỜNG-MAY-HTM-3788-LDi-HTM-3777-LDi
22/11/2016
58

MÁY ÉP NHỰA ĐƯỜNG MAY HTM-6678 + 4777LDi

MÁY-ÉP-NHỰA-ĐƯỜNG-MAY-HTM-6678-4777LDi
22/11/2016
62

MÁY KIỂM VẢI CHO HÀNG DÀY SL-780R & MÁY KIỂM VẢI CANH BIÊN TỰ ĐỘNG SL-1800SR

MÁY-KIỂM-VẢI-CHO-HÀNG-DÀY-SL-780R-MÁY-KIỂM-VẢI-CANH-BIÊN-TỰ-ĐỘNG-SL-1800SR