22/11/2016
16

LÒ HƠI ĐỐT DẦU THẢI & LÒ HƠI ĐỐT TAKAO JAPAN

LÒ-HƠI-ĐỐT-DẦU-THẢI-LÒ-HƠI-ĐỐT-TAKAO-JAPAN
22/11/2016
18

MÁY CANH BIÊN & GẤP MAY SL-315 & MÁY CUỘN XẺ VẢI XÉO 45°

MÁY-CANH-BIÊN-GẤP-MAY-SL-315-MÁY-CUỘN-XẺ-VẢI-XÉO-45°
22/11/2016
19

MÁY CẮT ĐAI TAIWAN

MÁY-CẮT-ĐAI-TAIWAN
22/11/2016
20

MÁY CẮT ĐẦU BÀN OSHIMA

MÁY-CẮT-ĐẦU-BÀN-OSHIMA